Witamy na stronie Koła Łowieckiego Nr 39 „Miś” w Kocku

Historia


Tak to się zaczęło…

Na początku lat pięćdziesiątych grupa miłośników przyrody, sympatyków łowiectwa i czynnych myśliwych z Kocka, Pieniek, Serokomli i innych pobliskich miejscowości postanowiła zorganizować Koło Łowieckie z siedzibą w Kocku.” (fragment z Kroniki 35 lat Koła Łowieckiego ,,Miś” w Kocku, autorstwa  Kolegi Romana Wlazłego)

Koło Łowieckie w Kocku powstało w 1952 roku i przyjęło nazwę „Rolnik”. Nazwa ta wynikała z faktu, że jego założycielami i pierwszymi członkami w ponad 50 procentach byli indywidualni rolnicy, pracownicy PGR, ludzie zawodowo związani z rolnictwem, mieszkający na wsi. Jak wynika z ustnych przekazów i domysłów oraz mając na uwadze poprawność polityczną roku 1952, nazwa ta była również dobrze odbierana.

Koło w tamtych czasach zrzeszało 19 członków i gospodarowało na terenach tylko częściowo pokrywających się z obecnymi oraz o połowę mniejszym areale. Były to dwa obwody łowieckie, oba polne, gdzie dominowała zwierzyna drobna: zając, kuropatwa, kaczka. Zwierzyna gruba była rzadkością. Także gospodarka łowiecka prowadzona była na zupełnie innych zasadach niż dziś.

Po kilku latach zmieniły się dzierżawione obwody, zmieniła się także ich powierzchnia i charakter. Przybyło lasów, zmienił się też stan i rodzaj zwierzyny, na którą przyszło polować. Pokot wielkości 120 zajęcy na jednym polowaniu lub 600 kuropatw w ciągu kilku dni polowania dewizowego nie były rzadkością, a dziś wydają się tylko snem.

Po kilku latach od daty powstania Koła zmieniła się też jego nazwa  i przyjęła ona dzisiejsze brzmienie „Miś”.

Dzisiejszy ,,MIŚ” to 55 członków, bardzo zróżnicowanych pod względem zawodów i wykształcenia, a wśród nich gromada młodych wiekiem i stażem myśliwych z dobrymi predyspozycjami do działalności łowieckiej.

Dzisiejszy,, MIŚ ” to trzy obwody  bardzo urozmaicone pod wzglądem występującej nań zwierzyny o powierzchni ponad 18.000 hektarów.

Dzisiejszy ,,MIŚ” to także piękna siedziba, która powstała z naszych środków i naszej pracy, to niespełna 3 hektary własnych gruntów i ok. 6 hektarów gruntów dzierżawionych, na których koło prowadzi gospodarkę rolną, wspomagającą naszą gospodarkę łowiecką.

Dzisiejszy ,, MIŚ ” to ponad 70 lat tradycji i wielkiej pracy,  to sztandar Koła  – jeden z pierwszych na Lubelszczyźnie i w Polsce, to najwyższe odznaczenie łowieckie – Złom, którym uhonorowano Koło Łowieckie ,,Miś” 12 grudnia 2002 roku.

Dzisiejszy ,,MIŚ” to miejsce, gdzie pamięta się o przeszłości, ale z powagą i nadzieją patrzy się w przyszłość.